Var vi verkar

var vi verkarDAHLBERG & CO:s rötter har alltid varit starkt knutna till den europeiska marknaden - genom våra välrenommerade huvudmän kan vi erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud

Efter att ha verkat 70 år i centrum av Helsingfors flyttade vi hösten 2004 till Kyrkslätt där vårt kontor och lager nu befinner sig invid Ring III. Under byggnadsskedet förverkligade vi många ekologiska lösningar. Byggnaden som är uppförd helt i trä uppvärms och kyls med jordvärme, vilket betydligt bidrar till ett reducerat CO2 utsläpp.