Historia

1935 | 1940 | 19501960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000

daco_historia 1935
Vid Hesperiagatan i Tölö i Helsingfors grundas ett nytt finländskt företag som införs i handelsregistret 30.4.1935, först under namnet Tekstiili-Teknillinen Asioimisto Oy, Bathelt & Dahlberg - Textil-Tekniska Agentur Ab Bathelt & Dahlberg. Ett par år senare säljer herr Bathelt sin andel till Dahlberg.

I verkamheten på ren agenturbasis ingår i början sytrådar samt ylle-, bomulls- och viskosgarn för textilindustrin. Dessa produkter framställs då i mellan- och sydeuropeiska spinnerier.

Ytterligare ingår i sortimentet band och snören samt det dåförtiden i kvinnohattar populära konstbastet. I slutet av trettiotalet skapas även de första kontakterna till maskinindustrin, t.ex. till det schweiziska företaget Schweizerische Industrie-Gesellschaft (nu SIG Pack Systems AG) som tillverkar förpackningsmaskiner.

1940
Verksamheten ändras under vinter- och fortsättningkrigen och därpå följande regleringsår så att företaget levererar bl.a. tyger och råvaror till textilindustrin i egen fakturering. Då har man kontakter till både schweiziska och tyska leverantörer. De tyska kontakterna avbryts då dessa företag hamnar under den ryska ockupationen.

1950
Hela årtiondet präglas av stark tillväxt. Det blir lättare att få importlicenser och när krigsskadeståndet är slutbetalt råder det skriande brist på allt.

Vi importerar rostfritt stål, fisknät, knappar och tyger från Japan, förpackningsmaskiner- och material, sytråd, insatstyg till kragar, modetyger, textilmaskiner, spårvagnsboggier, medicinråvaror från Schweiz, maskiner för chokoladframställning från Italien, tändsticks- och chokoladmaskiner samt tillbehör för textilindustrin från Tyskland, m.m.

Från slutet av 40-talet är stommen för vår verksamhet representationen av produkter från det schweiziska Société de la Suisse (senare Viscosuisse AG). Under vårt 45 år långa samarbete säljer vi totalt över 60.000 ton av företagets viskos-, nylon- och polyestergarn.

Under detta tillväxtens årtionde startar även försäljningen av finländska tändstickor till det schweziska Migros Genossenschaftbund.

1960
I början av årtiondet utökar vi vårt sortiment med konsumtionsvaror såsom symaskiner, hjul till tunga fordon samt luftfuktare, men i slutet av årtiondet börjar vi stryka produkter ur utbudet.

Verkamheten koncentreras allt mera på några basprodukter, av vilka de viktigaste är maskiner och råvaror för textil- och livsmedelsindustrin samt rälsmateriel.

1970
Vi får de första kontakterna till läkemedelsindustrin på maskinsidan. Under detta årtionde kompletterar vi vår produktpalett för sötsakstillverkningen genom att utöka vårt försäljningsprogram med kokanordningar för sötsaker och gjutformar för chokolad. Utbudet av järnvägsmateriel utökas med kopplingar och bromsanordningar.

Den starka ekonomiska utvecklingen som länge varit rådande kulminerar i oljekrisen på senhösten 1973. Nu följer det "galna året 1974" med kontinuerligt stigande priser och till slut en ekonomisk tillbakagång år 1975.

Återhämtning sker mot slutet av årtiondet.

1980
Under första hälften av 80-talet blomstrar vårt lands textilindustri tack vare den kraftiga östexporten. Våra årliga garnleveranser överstiger för det mesta 3.000 ton. Eftersom den allmänna uppfattningenär, att Finland inte går med i EU, minskar industrins investeringar och medlen riktas till köp av utländska företag.

1990
I början av detta årtionde upphör det fyra årtionden långa samarbetet med Rhone-Poulencâs dotterbolag Viscosuisse Ag då garnförsäljningen övergår till deras eget dotterbolag.

År 1992 undertecknar vi ett konrakt med PKL Verpackungssysteme GmbH (nu SIG Combibloc GmbH), vars aseptiska förpackningssystem har blivit väl mottagna i vårt land.

Under detta årtionde börjar vi bygga upp ett eget servicenät, som svarar för en god service av våra kunders maskiner.

2000
Det nya årtusendet har startat i tillväxtens och utvidgningens tecken. Från år 2002 har vi representerat SIG Combibloc i Sverige och Norge, och sedan år 2004 även i de Baltiska länderna. Då en tillräckligt stor marknadsandel uppnåtts i Finland och Sverige öppnar SIG Combibloc ett eget försäljningskontor i Sverige. Vi fortsätter som SIG:s underleverantörer av maskinservice i Finland och Sverige.

År 2004 flyttar företaget till nya utrymmen i Kyrkslätt. Byggnaden är skräddarsydd efter företagets behov och är uppförd enligt de senaste ekologiska principerna. Under det nya millenniets första årtionde kan vi med glädje konstatera att en del av vårt traditionella produktutbud, t.ex. gällande rälsmateriel, lever upp och möter stark efterfrågan. Även efterfrågan på teknisk service och underhåll fortsätter att öka och tjänsterna utvecklas ständigt. I medlet av årtiondet utvidgar vi vårt sortiment med nya tekniska produkter, bl.a. laboratorieinredningar och skolsystem.

Framtidens utmaningar bemöter vi med ett öppet sinne och med vår princip i åtanke:
Kärnan i vår verksamhet är och förblir den samma – att skapa bestående och förtroendefulla kontakter till våra kunder och leverantörer.